IRONMAN 70.3 – CARTAGENA (COLOMBIA)

    439 212 Venezia Triathlon

    Pos. – Pos. Cat. Nome Tempo tot. Swim – T1 – Bike – T2 – Run
    17 – 2 M25-29 Gianmaria Tiozzo 4:26:54 29:51 – 3:15 – 2:28:13 – 1:37 – 1:23:58